top of page

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 1. Taraflar
  İş bu Üyelik Sözleşmesi bir tarafta https://www.owliturkiye.com sitesinde faaliyetlerini yürüten Mebusevleri Süslü Sokak No:18 Tandoğan Çankaya/Ankara adresinde faaliyet gösteren LİLARA TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş. (Bundan böyle “Owli Türkiye” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.owliturkiye.com internet sitesine üye olan kişi (Kısaca “Üye” olarak anılacaktır) arasında düzenlenmiştir.

  2. Sözleşmenin Konusu
  İşbu Sözleşme’nin konusu, Owli Türkiye’un sahibi olduğu internet sitesi www.owliturkiye.com üzerinden sunulan hizmetlerden Üye olan kullanıcıların yararlanmalarına ilişkin esasların tespiti ile tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

  3. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  3.1. Üye, www.owliturkiye.com internet sitesine üye olurken verdiği her türlü kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, bu bilgilerin değişmesi halinde güncelleyeceğini, Owli Türkiye’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
  3.2. Üye, Owli Türkiye tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı münhasıran kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Owli Türkiye’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Owli Türkiye’un söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakları saklıdır.
  3.3. Üye www.owliturkiye.com web sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran Üyeyi bağlayacaktır.
  3.4. Üye, www.owliturkiye.com web sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız veya taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca Üye, başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, başkalarına ait kişisel bilgilerle birden fazla üyelik yaparak ürünler için konulmuş kişi başına alışveriş limitlerini aşan toplu alım yapılması yüzünden başka üyelerin alışveriş imkanından men edilmesi vb.) ve işlemlerde bulunamaz.
  3.5. www.owliturkiye.com web sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Owli Türkiye ile hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Owli Türkiye’un üyenin web sitesi üzerinde beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan veya üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle Üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
  3.6. Bebekform, Üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından veya üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.
  3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen Üye’ye aittir.
  3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden Üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Owli Türkiye’u bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ayrı tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Owli Türkiye’un Üye’ye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.9.Owli Türkiye’un her zaman ve tek taraflı olarak gerektiğinde Üye’nin üyeliğini silme, askıya alma, Üye’ye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu peşinen kabuleder. Bu durumda Owli Türkiye’un hiçbir sorumluluğu yoktur.
  3.10. www.owliturkiye.com uzantılı internet sitesi üzerinde yer alan her türlü yazılım ve tasarımlar, yazılı ve görsel içerikler, yazılım ve donanımlar münhasıran Owli Türkiye’un mülkiyetindedir. Bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu web sitesinde adı geçen diğer şirketler ve ürün sahiplerinin ticari markaları da fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. Üye bu bilgileri kullanamaz, değiştiremez, kopyalamak sureti ile kullanıma konu edemez. Owli Türkiye’unÜye’ye karşı, işbu sözleşme hükmüne uyulmamasından dolayı uğradığı/uğrayacağı zarara ilişkin tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.
  3.11.Owli Türkiye tarafından www.owliturkiye.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. Owli Türkiye, üyelerine daha iyi hizmet sunmak, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek, portalın kullanımını kolaylaştırmak, üyelerin özel tercihlerine ve ilgi alanlarına yönelik çalışmalar yapmak amacıyla Üyelerin kişisel bilgilerini kullanabilir, 3. kişi/kurum/kuruluşlarla paylaşabilir. Owli Türkiye, Üye’ninwww.owliturkiye.com uzantılı internet alışveriş portalı üzerinde yaptığı hareketlerin kaydını bulundurma hakkını saklı tutar. Üye, Owli Türkiye’un bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızası olduğunu beyan eder.

3.12.Owli Türkiye, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak ilgili makamlar tarafından istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veyaOwli Türkiye’a tebliğ edilen yasal işlemlere uymak; (b) Owli Türkiye ve www.owliturkiye.com web sitesi ailesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir. Üye, Owli Türkiye’un bütün bu işleri gerçekleştirmesinde rızasıolduğunu beyan eder.
3.13. www.owliturkiye.com web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda Üye, www.owliturkiye.com web sitesine girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
3.14. Owli Türkiye, web sitesinin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti kısmen ya da tamamen değiştirme, askıya alma ya da sona erdirme veya www.owliturkiye.com web sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.
3.15. Owli Türkiye, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın tek taraflı olarak her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.
3.16. Taraflar, Owli Türkiye'a ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK madde 193′e uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir kesin delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.
3.17. www.owliturkiye.com alışveriş portalına üye olan kişi, yürürlükte bulunan ve/veya yürürlüğe girecek uygulamalar kapsamında Owli Türkiye tarafından kendisine, ürün ve hizmet tanıtımları, reklâmlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları sunulmasına, bu konularda kendisine SMS, MMS, e-posta veya dokuman gönderilmesine, telefon ile arama yapılmasına peşinen izin verdiğini beyan ve kabul eder. Owli Türkiye, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme e-postaları ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, Üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine veya bilgilendirme SMS, MMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacağını ve bu işlemlere muvafakat ettiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.
3.18. Üye aksini yazılı olarak Owli Türkiye’a bildirmediği sürece Owli Türkiye’un kendisi ile internet, telefon, SMS, MMS, vb. iletişim kanallarını kullanarak irtibata geçmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
3.19. Üye, www.owliturkiye.com portalına üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin yukarıdaki amaçlarla ve üyeye daha iyi hizmet verebilmek için Owli Türkiye tarafından toplanmasına, Owli Türkiye tarafından, Owli Türkiye adına bu verileri işleyen firmalar veya Owli Türkiye’un bayi veya franchise’leri veya altyapı sağlayıcıları tarafından kullanılmasına, arşivlenmesine ve gerek görülmesi halinde paylaşılmasına, Üye’ye özel reklam, kampanya ve diğer faydaların sunulması, ticari elektronik ileti gönderilebilmesi, anket, istatistik analizler gibi amaçlarla işlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye yukarıda bahsi geçen bilgilerin toplanması, paylaşılması, kullanılması, arşivlenmesi ve kendisine erişilmesi nedeniyle doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi menfi ve/veya müspet, velhasıl herhangi bir zarara uğradığı iddiası ile talepte bulunmayacağını ve Owli Türkiye’usorumlu tutmayacağını beyan ve kabul eder.
3.20. Üye veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse ve/veya üyeliğini iptal etmek isterse bu talebini iletisim@bebekform.com e-posta adresine yazılı olarak iletebilir. Üye, Owli Türkiye tarafından kişisel bilgilerinin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini isteme, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin imkânsız olmamak veya orantısız çaba gerektirmemek kaydıyla, verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, verilerinin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca kendisi ile iletişime geçilmesine engel olunmasını 0312 222 48 17 numaralı telefondan Mebusevleri Süslü Sokak No:18/8 Tandoğan 06580 Çankaya Ankara adresinden talep etme hakkına sahiptir.
3.21. Üye, Owli Türkiye ve/veya bağlı grup şirketleri tarafından satışa sunulan hizmet ve ürünler hakkında sosyal medyada ve kamuya açık ortamlarda hakaret, karalama ve/veya ticari ve şahsi itibara zarar verici biçimde söylemlerde bulunmamayı, bu  beyanda hukuka ve işbu sözleşmeye aykırı olarak yayınlar yapmamayı beyan ve taahhüt etmektedir. Aksi haldeOwli Türkiye ve ortaklarına verdiği doğrudan ve/veya dolaylı zararı karşılamak zorunda kalacaktır. Üye aldığı hizmete ilişkin herhangi bir sorun ya da talebi var ise bunu öncelikle Owli Türkiye ile yazılı olarak paylaşacak ve çözüm yolları aranacaktır.
3.22. Bu Sözleşmede hüküm bulunmayan konularda yasal mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

4. Sözleşmenin Feshi
İşbu sözleşme Üye’nin en az 10 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak üyeliğini iptal etmesi veya Owli Türkiye tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Owli Türkiye, dilediği zaman Üye’nin üyeliğiniiptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

5. İhtilafların Halli
İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda Ankara Adliyesive İcra Daireleri yetkilidir.

6. Yürürlük
Üyenin, üyelik kaydı yapması, üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

bottom of page